AANMELDFORMULIER

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019-2020:

Voor jeugdleden (tot 18 jaar):  €50,- per jaar.

Voor volwassenen:                    €60,- per jaar.

Het rekeningnummer van toneelvereniging Herman Heijermans is: IBAN: NL74 RABO 0348 7635 81