Hooggeeerd publiek!

Welkom op de website van Toneelvereniging Herman Heijermans Olst


De volwassenengroep is tijdelijk gestopt met repeteren.

Dit vanwege het mogelijke besmettingsgevaar voor onze leden in de risicogroep.

In gezamenlijk overleg bepalen we wanneer het verantwoord is om weer te starten. We hopen in de toekomst nog steeds het stuk Anne Frank op de planken te kunnen zetten.VOOR KINDEREN, JEUGD EN JONGEREN


  • - tijdelijk geen lessen vanwege lockdown --


Helaas is er per 15-12-2020 een harde lockdown van kracht in heel Nederland. Dit is voor ons allemaal ingrijpend, maar wel noodzakelijk. We hadden niets liever gedaan dan theaterlessen blijven aanbieden, maar het hoge aantal corona besmettingen laat dat nu niet toe. Door de lockdown t/m 19 januari 2021 repeteren we niet .Voor nu ondanks alles: prettige feestdagen en blijf gezond!! En hopelijk zien we elkaar snel weer.

De nieuwe data van de toneelvoorstellingen worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Wij hopen jullie dan in goede gezondheid te kunnen begroeten.  • Er is nog ruimte voor nieuwe jeugdleden in alle leeftijdsgroepen!

Tenzij anders vermeld zijn alle voorstellingen gewoon in het Holstohus in Olst. Kijk voor meer informatie op de pagina van de voorstellingen zelf.


We zijn op zoek naar mannelijke toneelspelers voor onze volwassenengroep. Uiteraard zijn vrouwen ook welkom.

Meld je aan via secretaris@heijermanstoneelolst.nl

Like ons op Facebook!!!